presentatie‎ > ‎

Vaarvoorwaarden als genodigde

Terms and Conditions 2010

 

De volgende reisvoorwaarden regelen de wettelijke relatie tussen het de schipper en de genodigde. Produkt van de genodigde is het mede-gebruik van een boot.I
-De genodigde“ betekent de persoon die als passagier fungeert.
-De schipper“ betekent de persoon die de genodigden begeleid en de boot bestuurt. 
-De boot“ betekent de boot die werd voorgesteld aan de genodigden.
 
1. Boeking
Een boot wordt niet geboekt maar de meevarenden worden uitgenodigd.

2. Betaling .

Een betaling is op vrijwillige basis en in overeenstemming met de geleverde onkosten. Fooien worden nooit aanvaard.

Indien de genodigde een betaling op vrije basis wenst uit te voeren voor de onkosten van de schipper en / of de boot kan hij een bedrag aan de schipper geven. Deze zal di bedrag boeken in zijn boekhouding.

3.Verzekering

De schipper zorgt voor het verzekeren van de boot en de inventaris ervan, alsmede voor een
aansprakelijkheidsverzekering  van de boot jegens derden. De verzekering van
de schipper dekt geen persoonlijke bezittingen in geval van zoekgeraakte bezittingen van de genodigde of daaraan ontstane schade, tenzij deze voorvallen te wijten zijn aan nalatigheid van de schipper.
Als genodigde bent U verzekerd.

4. Bevoegdheid van de genodigden

De genodigde moet ouder zijn dan 18 jaar .  
Er mag niet bij schemering of ´snachts worden gevaren en de genodigde mag de boot niet uitlenen of doorverhuren.
De genodigde is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en dat van zijn mede-genodigden. Indien het gedrag van de medevarende problemen of schade zou kunnen veroorzaken, dan wel andere medevarende personen of andere derden in gevaar zou kunnen brengen, dan wel iets zou kunnen beschadigen (dronkenschap, veroorzaakte schade, ...) behoudt de schipper het recht de toegang tot de boot te weigeren en de kosten op te eisen voor de opgelopen schade.

5. Boetes en aangiftes

De Schipper blijft ten alle tijde verantwoordelijk als het gaat om boetes. Maw. Verkeersreglement op het water.

6.Afspraken.

De schipper kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de geplande route niet gevaren kan worden of afgebroken moet worden. Dit kan voorkomen door sluis-sluitingen, waterweg-omleidingen, overstromingen of te weinig water, stakingen of politieke beslissingen om een gebied af te sluiten.   

De genodigde verplicht zich elke schade en elk ongeval, waarbij de boot of hijzelf betrokken is, onmiddellijk
aan de schipper te melden.
De genodigde verplicht zich om alle overige aan de boot opgelopen schade en
alle zoekgeraakte, gestolen of beschadigde delen van de inventaris bij terugkeer  te melden.
De schipper zal er alles aan doen om boot en crew in zekerheid te brengen
.

7. Force majeure

De schipper kan helaas geen aansprakelijkheid accepteren of schadevergoeding betalen wanneer de
voorwaarden in  deze beschrijving niet nageleefd kunnen worden als gevolg van omstandigheden die als ‘force
majeure’ of overmacht worden aangemerkt. Hieronder wordt verstaan: vernieling of beschadiging van uw
boot als gevolg van: brand, overstroming, explosie, onweer of andere weersinvloeden; onvoorziene schade
door ongevallen of crimineel gedrag; alsmede te veel of te weinig water in waterwegen, afsluiting of herstel
van waterwegen of sluizen of andere voorzieningen; beperkende maatregelen voor of gebrek aan dieselolie,
oproer en stakingen, acties in bedrijven of kernrampen, brand, slecht weer, havenblokkades, oorlog of
oorlogsdreiging, terroritische acties of dreigingen.
Klachten: Als de genodigde tijdens de vaartocht een klacht wenst in te dienen, dient hij onmiddellijk de schipper
daarvan in kennis te stellen zodat er snel maatregelen getroffen kunnen worden. 
 
8. Huisdieren
 
Huisdieren zijn niet welkom !  Tenzij anders afgesproken met de genodigde ( n )

9. Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens, die de schipper nodig heeft voor zij uitnodiging
worden volgens de wettelijke regels verwerkt en tegen misbruik beschermd.
 
 
10. Wetgeving
Deze overeenkomst valt onder de Belgische wet en eventuele rechterlijke geschillen zullen door Belgische ( Zetel Antwerpen ) worden behandeld.
 
 
Comments